×
Meniu

Descrierea asociației

Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească locală şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul s. Teliţa, Anenii Noi.

Asociatia are la moment 47 de membri:

 • 11 Gospodarii Taranesti
 • 3 SRL-uri
 • 33 de fermieri infividuali

SCOPURILE ASOCIERII SUNT

 • Promovarea agriculturii competitive
 • Apărarea si promovarea drepturilor si intereselor producătorilor agricoli locali;
 • Gestionare de politici si programe pentru agricultura, fonduri destinate activitatii din agricultura
 • Reprezintarea intereselor producatorilor agricoli locali, stabilite prin hotarari proprii si hotarari ale organizatiilor profesionale componente, in relatiile cu organele administratiei locale si centrale, cu alte asociatii si federatii de profil

VIZIUNE

Asociaţia Obştească ”Utilizatorii de apă şi a producătorilor Agricoli din s. Teliţa” este orientată spre crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local și pentru dezvoltarea durabilă a s. Telița.

MISIUNE

Dezvoltarea economică și socială a satului Telița prin asocierea producătorilor locali, asigurarea accesului la informații și instruiri, oferirea de asistență în dezvoltarea afacerilor, promovarea și reprezentarea intereselor membrilor săi.

Cultura organizațională a AO va fi  construită în baza următoarelor VALORI:

 • Competențe profesionale
 • Deschidere și orientare spre membri
 • Imagine publică pozitivă
 • Respect față de identitatea și autonomia membrilor
 • Cooperare
 • Dezvoltare durabilă

METODELE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR

Asociatia solicita inscrierea, ca participant sau membru cu drepturi depline, in structurile profesionale si interprofesionale, pe produse sau grupe de produse, menite a reprezenta agricultorii locali, in toate domeniile de interes ale acestora.

 • Urmăreste implementarea politicilor UE in sectorul agrar si informeaza membrii sai la nivel local
 • Asigura inter-relatia cu structuri si organisme locale, raionale,  europene si internationale, pentru schimb de informatii, acces mai facil la noutati tehnologice si studii de piata, la fonduri europene, in domeniul agriculturii si spatiului rural
 • Inventariaza, posibilitatea de accesare a fondurilor rambursabile partial, sau nerambursabile, pentru imbunatatirea structurii asociatiei si pentru activitatile economice ale membrilor;
 • Constituie baze de date, in domeniul juridic, de piata, noutati tehnologice, puse la dispozitia tuturor membrilor
 • Organizeaza conferinte, dezbateri, schimburi de experienta, simpozioane, sesiuni stiintifice

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  desfăşoara activităţi CA:

 • „ Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea noilor fenomene in domeniul agricol;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al membrilor;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru membrii asociatiei si locuitorii satului;
 • Să elaboreze si sa coordoneze programe de productie si de marketing pentru membrii sai;

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  desfăşoară activităţi:

 • „Să stabileasca si sa aplice in ceea ce priveste proprii membrii, prin redactarea unui regulament intern, norme comune privind productia, prelucrarea si comercializarea produselor agriocole, inclusiv prin stabilirea unor reguli disciplinare corespunzatoare care definesc caracteristicile de calitate ale produselor agriculturii, verificand aplicarea corecta a acestora cu scopul de a tutela si valorifica productiile membrilor;
 • Ofera asistenta membrilor in incheierea de  acorduri si contracte  pentru cesionarea, retragerea, stocarea, prelucrarea, procesarea si diseminarea produselor pe piata, si pentru furnizarea de materii prime, echipamente, masini si alte mijloace de productie;
 • Să ofere membrilor informatii cu privire la produsele biologice; materii prime necesare pentru a adera la metoda biologica ca si posibilitatea de a intra pe piata inclusiv prin acorduri inter-profesionale de filiera;
 • Să produca si sa inregistreze marci comerciale, produse de origine, provenite de la fermele asociate de producere si de prelucrare;
 • Acordarea de asistenta tehnica in ceea ce priveste cultivarea si prelucrarea implicate în metoda agriculturii intensive, agriculturii biologice, agriculturii cu plus valoare inclusiv de formare pentru operatori si de a oferi servicii de consultanta tehnica membrilor.
 • Furnizeaza, toate eventualele servicii si asistenta necesara propriilor membri pentru aplicarea normativelor, programelor sau pentru a urma contractele in termenii definiti de catre Asociatie inclusiv activitatea de control si de certificare a produselor
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

REUSITELE ASOCIATIEI:

 • Asociaţia Utilizatorilor de apă şi a producătorilor Agricoli din s. Teliţa a fost infiintata in anul 2016 in scop primordial de asi unifica eforturile pentru atragerea de investitii pentru constructia sistemului de irigare pe terenurile aflate in posesie sau gestiune.
 • In acelasi an Asociatia a aplicat si a obtinut suport de 3 milioane lei de la  IFAD pentru constructia sistemului de irigare pe suprafata de 110 ha. Proiectul este realizat cu succes.